Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Snow Goose DDDE EEEE EDDD DDDD
Ross's Goose EEEE EE E EEEE
Gr. W-fronted Goos EEDD DDDD DE EE EEEE
Cackling Goose DDDD EEEE EE EEE
Canada Goose AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Mute Swan DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
Trumpeter Swan EEEE EEEE EE EEE
Tundra Swan DDDD DDDD DDE EDDD DDDD
Wood Duck EEEE EEEC CBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBC CCDD DDDD
Blue-winged Teal E ECBA AAAA BCCD EEEE EEEE EDDC BBBB BBBC DDE
Northern Shoveler CCCC CCCB BBBB BCCC DEE EEEE DDCC CCCC CCCC
Gadwall BBBB BBBB BBBC CCDE DCCC BBBB BBBB
American Wigeon CCCC CCCB BBBC DDE DCCC CCCC CCCC
Mallard AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Amer. Black Duck CCCC CCCC CCDD E DD DDCC CCCC
Northern Pintail DDDD DDDC CCDE E E EDDD DDCC CCCD
Green-winged Teal DDDD DDDC CBBB CCDE E EEED DCCC CCCC DDDD
Canvasback CCCC CCCB BBCD EEEE EEE EDDD CCCC
Redhead CBBB BBBB BBBC DDDE EE EE EDCC CCCC
Ring-necked Duck BBBB BBBA AAAB CCCD DEEE ECCC CBBB BBBB

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Greater Scaup DDDD DDDD DDDD EE EEEE
Lesser Scaup CCCC CCCB BBBB CCCE EE D CCCC CCCC
Surf Scoter EEEE EEEE EEEE EEE EEEE EEEE
White-wing. Scoter EEEE DDDD DDEE E EEEE EEEE
Long-tailed Duck EEEE EDDD DEE EEEE
Bufflehead BBBB BBBB BBBB BCCD D CBBB BBBB
Common Goldeneye CCCB BBBB BBCD ED DDDD
Hooded Merganser BBBB BBBB BBBC CDDD DDEE EEEE E D CBBB BBBB
Common Merganser DDDD DDDC CCDD D DDDD
Red-br. Merganser DDDD CCCB BBBB CDDD EEDD DDDD
Ruddy Duck CCCC CCCC BBBB CDDE DDC BBBB BCCC
Northern Bobwhite DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
Wild Turkey CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Pied-billed Grebe BBBB BBBB BBBB BBBC CDDD DDDD DDDD DDDD CCCC BBBB BBBB BBBB
Horned Grebe DDDD DDDC CBBB CDDE EE DC CCBB CCDD
Red-necked Grebe EEEE EEEE EEEE E EEEE
Rock Pigeon AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Mourning Dove AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Yel-billed Cuckoo E CBBB BBBB BBBB BBBB BBCC DD
Blk-billed Cuckoo E DDDD DEEE EEEE EEEE EEEE

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Common Nighthawk DCCC CCCC CCCC CCCB BCCC DE
E. Whip-poor-will EE EEEE EEEE E
Chimney Swift DBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABC
Ruby-thr. Hummingb EC BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB CD
Rufous Hummingbird EEE EE EEEE EEEE
Virginia Rail EEEE EEEE EEEE EDDD DDEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
Sora EEE ECBB BDDE EEEE EEEE EEEE DDDD DDEE
Common Gallinule EE EEEE E EE EEEE EEE
American Coot BBBB BBBB AAAB BBBB CCDE EEEE EEEE EEEE EEED CCBB BBBB BBBB
Sandhill Crane CDDE EEED DDE ED DCCC CCCC
Blk-bellied Plover DDE EEE EEEE E
Am. Golden-Plover EE EEEE E
Killdeer CCCC CCCA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAB CCCC
Semipalmated Plove ED CBBB D DD CCCC CCDD DEEE
Ruddy Turnstone EE EEE
Stilt Sandpiper EE D DDDD DDDD D
Sanderling E EEEE
Dunlin ED DDD EECB BCDD
Baird's Sandpiper E EDDD DDDD E
Least Sandpiper DC BBBC E DCBB BBBB BBCC DDDD D

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
White-rumped Sandp EDDD E E EE
Buff-breasted Sand EE
Pectoral Sandpiper D DDDC CDD DDC CBBB BBCC CCCD
Semipalmated Sandp E DCBC D DC CBBB BCDD DDD
Short-billed Dowit EDD DD EEEE EEEE
Long-billed Dowitc E E E EEEE
American Woodcock EDC CBCC DDDD DDDD DDDD DE ED DDD
Wilson's Snipe EEEE EEED DCCC CCCC DD D DCCD DDDD EEEE
Spotted Sandpiper EDBB BBBB CCCC BBBA AABB BCDD DDD
Solitary Sandpiper DBB BBCD DBB BBBB BCCC DD
Lesser Yellowlegs ED DCCB BBCE DDC CBBB BCCC CCCD D
Willet E EE
Greater Yellowlegs EED DCBB BBDE DD DDDD CCCC CCCC CD
Wilson's Phalarope EE EE
Red-necked Phalaro EE EE
Bonaparte's Gull CDEE EEED DDCC CCDE E EDD CCBA AABB BBBC
Laughing Gull EEE
Franklin's Gull EE EEEE EEE
Ring-billed Gull AAAA AAaA AABB CCCC CDDE EEEE DCCC BBBB BBBB BBAA AAAA AAAA
Herring Gull CCCC CCCC CCCD EEEE EEE EEEE EEED DDCC CCCB BBCC CCCC

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
L. Blk-backed Gull EEEE E
Caspian Tern EDDD DEE D DCCC CCCD
Black Tern D EEDD DDD
Common Tern E DE EDDE
Forster's Tern DDD DD DDDD DDDD DDDD
Red-throated Loon EEEE E
Common Loon EEEE EEEE EDBB CCDD DDDE DB BBBB BCEE
Dbl-crested Cormor EEEE EEEE EDCB BBBB BBBB BBBB BBBB BAAA AAAA AAAA BBCD DEEE
Am. White Pelican E EE EE EEEE EE
American Bittern EE EE
Least Bittern EE EEEE EEEE EEEE EEE
Great Blue Heron AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Great Egret D CBBB BBBB CCCC BBBA AAAA AAAA BBBC DEEE E
Snowy Egret E E E EEEE E
Little Blue Heron EEE E EEEE E
Cattle Egret E EE EE
Green Heron DCB BBBB BBBB BBAA AAAA BBBC DD
Blk-cr. Night-Hero DD DDDD DDDD DDDC CCCC DDDE
Black Vulture BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Turkey Vulture CCCC CCBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAB BCCC

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Osprey ED CCCC CCCC CCCC CCCC BBBB BBBB BCCC D
Northern Harrier CCCC CCCC CCCC DDEE EEE DCCC CCCC CCCC
Sharp-shinned Hawk DDDD DDDD DDDD DDDD E E EEDD DCDD DDDD DDDD
Cooper's Hawk BBBB BBBB BBBB BBBB BBCC CCCC CCCC CCCC CCBB BBBB BBBB BBBB
Bald Eagle BBBB BBBB BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCB BBBB BBBB BBBB BBBB
Mississippi Kite EEEE EEEE EE
Red-shouldered Haw BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Broad-winged Hawk EDCC CDDD DDDD DDDD DDDD DDDD EE
Red-tailed Hawk AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Rough-legged Hawk DDDD EEEE DDDD DDDD
E. Screech-Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Great Horned Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Snowy Owl EEEE EE EEEE
Barred Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Short-eared Owl DDDD DDDD EEEE EDDD DDDD
N. Saw-whet Owl EEEE EEEE E EEEE EEEE
Belted Kingfisher BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Red-headed Woodpec DDDD DDDD DDDD DDCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCDD DDDD
Red-bellied Woodpe AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Yellow-bellied Sap CCCC CCCC CCCC CCCD D CCCC CCCC CCCC

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Downy Woodpecker AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Hairy Woodpecker BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Northern Flicker AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Pileated Woodpecke BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
American Kestrel BBBB BBBB BBBC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CBBB BBBB
Merlin DDDD DDDD DEEE E EEEE DDDD DDDD DDDD
Peregrine Falcon DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
Gr. Crested Flycat EB AAAA AAAB BBBB BCCC CCDE E
Eastern Kingbird ECB AAAA AAAA AAAA AAAB CDDE
Olive-sided Flycat EEEE EE EE
Eastern Wood-Pewee E BAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BCE
Yel-bellied Flycat EEE E DDDD E
Acadian Flycatcher CBBB BBBB BBBB CCCC CCDD
Alder Flycatcher EEE
Willow Flycatcher DBBB BBBB BBBB CCDD DD
Least Flycatcher D BBBC E E DDDD E
Eastern Phoebe DDDD DDDD DBBA AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBAA AABB CDDD DDDD
White-eyed Vireo ECB BBBB BBBB BBBB CCCC BBBC D
Bell's Vireo EEE EEEE EE
Yel-throated Vireo DB BBBB BBBB CCCC DDDC CBBC D

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blue-headed Vireo DC BCE DC CCDD E
Philadelphia Vireo DCCD EDDD DE
Warbling Vireo CB BBBB BBBB BBBC CCCB BBBD EE
Red-eyed Vireo DB AAAA AAAA AAAB BBBB BBBB CD
Blue Jay AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
American Crow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Horned Lark CCCC CCCC CCDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DCCC CCCC CCCC
Bank Swallow EDC CCCC CCCC CCCC CCCC DE
Tree Swallow E CBAA AAAA AAAA AAAA AAAB BBBB BBBB BBBC E
N. Rough-wing Swal C BAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB BBCD
Purple Martin ED CCCC CCCC BBBB BBBB BBCC DD
Barn Swallow D CBBA AAAA AAAA AAAA AAAA BBCD DDEE
Cliff Swallow DCC CCCC CCCC CCCC CCCD DD
Carolina Chickadee AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Tufted Titmouse AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Red-br. Nuthatch CCCC CCCC DDDD DDDE E DCC CCCC CCCC CCCC
Wht-br. Nuthatch AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Brown Creeper BBBB BCCC CCCC CCD DDCC CBBB BBBB
House Wren CBA AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BCCE EE
Winter Wren DDDD DEEE EEEE DDE E DDDD DDDD DDDD

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sedge Wren EE EE EEEE EEEE EEEE
Marsh Wren EDDD DEE E DDDE
Carolina Wren AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Blue-gray Gnatcatc E BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBDD
Golden-cr. Kinglet BBBB BBBB BBBB BBCD E CBBB BBBB BBBB
Ruby-cr. Kinglet DDEE EEEE EEED CBBB BDE DC CBBB CCDD DDDD
Eastern Bluebird BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Veery CCD EEE
Gray-cheeked Thrus DCD DD D
Swainson's Thrush D BAAC CBBB BCE
Hermit Thrush DDDD DEEE EEED DCCC DE EDDD DDDD DDDD
Wood Thrush CB AAAB BBBB BBBB BCCC CCCC DE
American Robin AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Gray Catbird EECB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABCE EE
Brown Thrasher EEEE EEEE EDCB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB CCDD EEEE EEEE
N. Mockingbird BBBB BBBB BBBA AAAA AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB BBBB BBBB
European Starling AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Cedar Waxwing CDEE EEEE EEEE EEED CBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBCC
House Sparrow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
American Pipit EEEE EEEE DDDE EEEE E EE EEDD CCCD EEEE

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
House Finch AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Purple Finch DDDD DDDD EEEE EDDD EE EDDD DDDD DDDD
Common Redpoll EEEE EEEE E E
Pine Siskin CDDD DDDD DDDD DDDD DDE DCCC CCCC CCCC
American Goldfinch AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Lapland Longspur EEEE EEEE EEEE E EEEE EEEE
Snow Bunting EEEE EEEE EEEE EEEE
Grasshopper Sparro E DDDD DDDD DDDD DDEE EEEE EE
Lark Sparrow EEEE EEEE EE
Chipping Sparrow EEEE EEEE EDCB AAAA AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB BCDD EEEE
Field Sparrow CCCC CCCC CBBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB BAAA BBBB BBBB
Fox Sparrow CCCC CCCC CCCC DE EEE DCCC CCCC
Am. Tree Sparrow BBBB BBBB BBBC DDE DD DCCB BBBB
Dark-eyed Junco AAAA AAAA AAAA ABBE ECBA AAAA AAAA
White-crowned Spar BBBB BBBB BBBB BBBB BBE E DBBB BBBB BBBB
White-throated Spa AAAA AAAA AAAA AAAA BBD BAAA AAAA AAAA
Vesper Sparrow E EEEE EEEE EEEE
LeConte's Sparrow EEE
Nelson's Sparrow EDDE
Henslow's Sparrow DDDD DDDD DEEE EE

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Savannah Sparrow DDDD DDDD DDDD DDCC CCDD DDDD EEEE EEEE EEED CCCC DDDD DDDD
Song Sparrow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Lincoln's Sparrow E DDE EC BBBC EE
Swamp Sparrow BBBB CCCC CCCC CBBB CDE D BBBB BBBB BBBB
Eastern Towhee BBBB BBBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB
Yel-br. Chat EC BBBB BBBB BBBB CCDD DEEE
Bobolink E DDDD DDEE E EE EE
Eastern Meadowlark DDDD DDDC CBBB BBBB BBBB BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCDD DDDD
Orchard Oriole DB BBBB BBBB BBBC CCDD E
Baltimore Oriole EB BBBB BBBB BBBB BBBB CD
Red-winged Blackbi CCCC BBBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAB BBBA AAAA AABB CCCC
Brown-headed Cowbi DCCC CCCC CBAA AAAA AAAA AAAA AAAB BCCC DDDC CCCC CCDD DCDD
Rusty Blackbird DDDD DDDD CCCC CCCD EDDD DDDD DDDD
Common Grackle DDDD DCBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB BBBB BBCC DDDD
Ovenbird DC BBCC DDDD EEEE EEEE CCCC CDE
Worm-eating Warble D DDDD DDDD
Louisiana Waterthr D BBBB BBCC CCCC CCCD DDE
Northern Waterthru C BBD DDDD DD
Golden-winged Warb DD EDEE
Blue-winged Warble CB BBCC CDDD DDDD DDDD DDDE

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Black-and-white Wa EDC BBDD DDDD DDDD DDDC BBBB DE
Prothonotary Warbl DCB BBBB BBBB BCCD DDDD DEE
Tennessee Warbler C AAAD EC BAAA AACE
Orange-crowned War D DD DD DDD
Nashville Warbler DB AACE D CBBB BBDD
Connecticut Warble EEE E
Mourning Warbler DDE EEEE
Kentucky Warbler EC BBBB BBBB BCCD EEEE E
Com. Yellowthroat ECA AAAA AAAA AAAA AABB BBBB BBDE
Hooded Warbler DC BCCC CCDD DDDD DDDD DDDD
American Redstart EC BBBC DEEE EEEE EEDC BAAB CD
Cape May Warbler D BBD DCCC CC
Cerulean Warbler EC CCCD DDDD DEEE
Northern Parula DBAA AAAB BBBB CCCD DDDD CCCC DD
Magnolia Warbler D BBBD D BAAA BCD
Bay-breasted Warbl CBBD E CBAA BBD
Blackburnian Warbl D BBBD C BBBB CD
Yellow Warbler ECA AAAA AAAB BCCC CDDD DDDE E
Chestnut-sided War D BBBD D BBBB CD
Blackpoll Warbler D BAAC DBBB CDD

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blk-thr. Blue Warb CCD DDD DD
Palm Warbler DCA ABD DDC BBBC D
Pine Warbler EEDD DCCC DEE EDD DDE
Yellow-rumped Warb BBBB BBBB BBBB BAAA AACE EDB AAAA ABBB BBBB
Yellow-throated Wa E CBAA ABBB BBBB BBBC CDDD CCCC DE
Prairie Warbler ECB BBBB BBCC CCDD EEEE EEEE E
Blk-thr. Green War DCB BBCD D CBBB BBDE
Canada Warbler EDDE E DDDE
Wilson's Warbler EDDD DDDD E
Summer Tanager C BBBB BBBB CCCC CDDD CCCC D
Scarlet Tanager DB BBBB BBBB BBBB CDDD DCCC D
Northern Cardinal AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Rose-breasted Gros C BBCD DDDD DDDD DDDD DCBB BC
Blue Grosbeak D CCCC CCCC CCCC CCCC DDEE EE
Indigo Bunting DB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBDE
Dickcissel EDDC CCCC CCCC CCDE