Bird List

Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Gr. W.-fronted Goo E EEEE EEEE
Snow Goose DDDD DDDD DDDE EEEE EE E EEEE EEEE EEEE
Canada Goose AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Mute Swan EEED DDDD DDDD DDDD D EEE EEEE
Tundra Swan EEEE DDDD DEEE E EEEE EEEE
Wood Duck DDDD DCCB BAAA AAAB BBBB BBBB AAAA AAAA BBBB BBBB BBCD DDDD
Gadwall CCCB BBBB BBBB BBBD DD DDDC CBBC CCCC
American Wigeon CCCB BBBB AAAB BBBC DDE EEDD CCCC CCCC CCCC
Amer. Black Duck BBBB BBAA AAAB BBCD DEEE EEEE EEDD DDDD DDDD DDCB BBBB BBBB
Mallard AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Blue-winged Teal DD CBBB AAAB BCCC CCCC CCCC CBBB BBBB BBBC DDDE EE
Northern Shoveler DDDD DDDC BBBB BBBC DDDD D EDDD CCCC CCCC CCCC
Northern Pintail CCCC CBBB BBBB CDDD D DD DDDD CCCC CCCC
Green-winged Teal CCCC CCBB BBBB BBBC D DDC CCCC CCCB BBBC CCCC
Canvasback CCCC CCCC CCCC DDE ED DDDD DDDD
Redhead DDCC BBBB BBBB CCDE EED DDDD DDDD
Ring-necked Duck CCCC BBBA AAAB BBBC DDDD DDEE EEEE EEEE EEEE EDDC CBBC CCCC
Greater Scaup EEEE EEED DDDD EE EE EEEE
Lesser Scaup CCCB BBBB AAAB BBBC DDE EDDC CCCC CCCC
Surf Scoter EE EEEE E
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
White-wing. Scoter E EEEE EE E EEEE
Black Scoter E EEE
Long-tailed Duck EEEE EEEE EEEE EE EEEE EEEE
Bufflehead CCCC CCCB BBBB BBCD EE E CBBB CCCC
Common Goldeneye CBBB BBBB BBBC DD E EDDD DCCC
Hooded Merganser CCCC CCCB BBBB CCCD DDDD DDDD DEEE EEEE EEEE EEED CBBB CCCC
Common Merganser CBBB BBBB BBBD D DDDD DDDD
Red-breasted Merg. EEEE DDCC BBBB BBBD DDE ED CCCC CDEE
Ruddy Duck EEED DDDD CBBB CCCD DDDD DEEE E DDDC CCCC DDDD
Ring-necked Pheas. EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
Wild Turkey CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Northern Bobwhite DDDD DDDD DDDD DDCC CCCB BBBB BBBC CCCD DDDD DDDD DDDD DDDD
Red-throated Loon E EEEE E
Common Loon EEEE E DDCC CCCD DDDD D EEEE EDCC BBBB CEEE
Pied-billed Grebe CCCC CCCB BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC BBBB BBBB CCCC
Horned Grebe EEED DDDC BBBB BCCE E EEC CCBB CEEE
Red-necked Grebe EEEE EE EEEE E
Eared Grebe EE EEEE E
Dbl-crst Cormorant DDD CBBC CCCC CDDD DDDD DCCC CCCC CCBB BBCD DEE
American Bittern D DDDD DDDD EEEE EEEE EEEE EEEE
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Least Bittern D DDDD DDDD DDDD DDDE EE
Great Blue Heron BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB AAAA AAAA AAAA AAAA AABB BBBB
Great Egret D CCCD DDDD DDDD DDCB BBBB BBBB BCCD
Snowy Egret EEE E
Little Blue Heron E EEED DD EDD DDD
Cattle Egret EE EEEE EE
Green Heron E DDCC BBBB BBBB AAAA AAAA BBBC CDDE EE
Black-cr. N.-Heron E DDCC CCCC CCCC CCBB BBBB BBBC CCCE
Yellow-cr. N-Heron EE EEEE EEEE EEEE EEEE EEE
Black Vulture DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
Turkey Vulture EEEE DDDC BBBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AABB BCCD DDEE
Osprey D DBBC DDDD DDDD DDDD DDDD CCCC CCCC DEE
Bald Eagle EEDD CCCC CCDD DDDD DDEE EEEE EEEE EEEE EDDD DDDD DDDE EEEE
Northern Harrier CCCC CCCC CCCC DDDD DEEE EEEE EEEE EEDD DDDD CCCC CCCC CCCC
Sharp-shinned Hawk CCDD DDDD DCCC CCCD DEEE EEEE EEEE EEEE DDCB BBBC CCCC CCCC
Cooper’s Hawk CCCC CCCC CCCC CCCC CCCD DDDD DDDD DDDC CCCB BBBB BBBB BBBB
Northern Goshawk EEEE EEEE EEEE EE EEEE
Red-should. Hawk CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Broad-winged Hawk EDCC CCCC DDDD DDDD DDDD CCCD EEEE
Red-tailed Hawk AAAA AAAA AABB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBAA AAAA AAAA
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rough-legged Hawk DDDD DDDD EEEE EE EDDD DDDD
American Kestrel BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Merlin EE E E EEE
Peregrine Falcon DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD
Virginia Rail EEDD DCCD DDDD EEEE EEEE EEEE DDDD EEE
Sora E DCCC CCDD DDDD EEEE EEDD DDDD DD
Common Moorhen DD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD
American Coot CCCC CCCB AAAA AAAB CCCC CCCC CCCC CCDD DDDC BBAA AAAB CCCC
Sandhill Crane EE ED DDDD DDEE EE E EDDD DDDD
Black-bel. Plover DD DDCC D DDD DDDD DDDD DD
Am. Golden-Plover DD DDDE EE DD DDDD DD
Semipalm. Plover DD DCCC DD CB BBBB BBCC CDEE
Killdeer CCCC CBBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABBC CCCC
American Avocet EE E EEEE EEEE EEEE
Spotted Sandpiper DDCB BBBB BBBB BBBA AABB BBBC CCEE E
Solitary Sandpiper CCB BCCE CBBB BBBB CCDD EEE
Greater Yellowlegs EDDC BBBB CCDD EECB BBBC CCCC CCBB BCD
Willet EE EE EE EEEE E
Lesser Yellowlegs DDCC CBBB CCDD C CBBB BBBB BBCC CCDD DD
Upland Sandpiper EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ruddy Turnstone EEE E EEEE EEEE
Sanderling EEE EEEE EEEE EE
Semipalmated Sand. DCCB BD EECB BBBB BCCC CD
Western Sandpiper E DDDD DDEE EEEE E
Least Sandpiper DDDD CCCD D C CBBB BBBB BBBC CCDD DDEE EEE
White-rumped Sand. DDD D EEEE EEEE
Baird’s Sandpiper DD DDDD EEEE E
Pectoral Sandpiper D DDCC CCCC CCDD D BBB BBBB BBBB CCCC CCD
Dunlin EDD DDDD D D DCCB BCCD E
Stilt Sandpiper EDDD DDCC CCCC CCCD DDEE
Buff-breasted Sand D DDEE
Short-billed Dowit D DDDD CCC CCCC CDDD D
Long-billed Dowit. E EEEE DDD DDDD DD
Wilson’s Snipe D DDCC CCCC DD DDD DDDD DDDD CCCC CCDD EE
American Woodcock EEE DCCC CCCC CCDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDEE EEEE
Wilson’s Phalarope EEEE E EEEE EEE
Bonaparte’s Gull DDDE EEEE DDDB BBBD DDEE E E EECC BBBC CDDD
Franklin’s Gull E EEEE EEE
Ring-billed Gull BBBB BBBB AAAB BBBC CCCC CCCD DEEE EEEE EEDD DCBB BBBB BBBB
Herring Gull CCCC BBBB BBBC CCCD DDDD DEEE EEEE EEEE EEEE EDDD CCCC CCCC
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Caspian Tern DCCD DDEE EEEE EEEE DDDD DDEE E
Black Tern DDDD EEEE EEEE DDDD DE
Common Tern EDD DDEE EE EEEE EEEE E
Forster’s Tern DDDD DDD EE EEEE EEEE EEE
Rock Pigeon AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Mourning Dove AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Yellow-bil. Cuckoo DD CBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BCCD
Black-bill. Cuckoo D DDDE EEEE EEEE EEDD DDEE
Barn Owl EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
East. Screech-Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Great Horned Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Snowy Owl EEEE EE EEEE
Barred Owl CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Long-eared Owl EEEE EEEE EEEE EE E EEEE
Short-eared Owl EEEE EEEE EEEE EE EEEE EEEE
N. Saw-whet Owl EEEE EEEE EEEE E E EEEE
Common Nighthawk E DCCC CCCC CCCC CCCB AACD EEE
Chuck-will’s-widow EE EEEE EEEE EEEE EEEE EE
Whip-poor-will EEDD DDEE EEEE EEEE EEEE EEE
Chimney Swift ECBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABEE
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ruby-throated Humm ED CCBB BBBB BBBB BBBB BBCD EE
Belted Kingfisher CCCC CCCB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Red-headed Wood. DDDD DDDD DDDD DDDC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCDD DDDD DDDD
Red-bellied Wood. AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ABAA AAAA
Yellow-bellied Sap CCDD DDDD DCCC BBBC DE DDC CCCC CCBB BBBC
Downy Woodpecker AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Hairy Woodpecker BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Northern Flicker ABBB BBBB BBBA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Pileated Wood. BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Olive-sided Flycat DDD E EDD DDE
Eastern Wood-Pewee D CAAA AAAA ABBB BBAA AAAB CC
Yellow-bellied Fly EEE E EE EEEE
Acadian Flycatcher E CBBA AAAA BBBB BCCC CCCD D
Alder Flycatcher EE EE
Willow Flycatcher D DCBB BBBB BBBB BCCD DD
Least Flycatcher DC BBCD E EDDC BBCC D
Eastern Phoebe E E CCCB BBBB CCCC CCCC CCCD DDDD DDCC CCCC CDDD DDDE
Gr. Crested Flycat EDB AAAA ABBB BBCC DDDC CCCD
Eastern Kingbird ECB BBBB BBBB BBBB BBBB CDDD
Loggerhead Shrike EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
White-eyed Vireo EBB BBBB BBBB BBBB BCCC BBBB DD
Bell’s Vireo EEE EEEE EEEE
Yellow-throated V ECB BBBB BBCC CDDD DDDC CCCC DD
Blue-headed Vireo DCB BCDE DDDC BBCD E
Warbling Vireo CB BBBB BBBB BBBC CCCC CCCC C
Philadelphia Vireo ED DCCD D DCCC DD
Red-eyed Vireo CB AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB CD
Blue Jay AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
American Crow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Horned Lark CCCC CBBB BBBC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Purple Martin DC CCCC CCBB BBBB BAAA AABB DEE
Tree Swallow CCBB BBBB BBBB BBBB BCCC CCCC CCBB BBCC CDD
N. Rough-winged Sw D CBBB BBBB BBBB BBBC CCCC CCCC CC
Bank Swallow EDCC CCCB BBBB BBBB BBBC DDDD DD
Cliff Swallow DD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD
Barn Swallow D CBBB BBBA AAAA AAAA AAAB BBBC CCDD EE
Carolina Chickadee AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Tufted Titmouse AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Red-breasted Nut CCDD DDDD DDDD DDDD DDDE E DDDD DDDD DDDD CCCC
White-breasted Nut AABB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBA AAAA
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Brown Creeper BBBB BBBB BBBB BBCD D EEED CCBB BBBB BBBB
Carolina Wren AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Bewick’s Wren EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
House Wren DBA AAAA AAAA AAAA BBBB BBBB BBDD E
Winter Wren DEEE EEEE EEDC CCDE E ED CCCC DDDD DDDD
Sedge Wren E EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE
Marsh Wren EEDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD
Golden-cr. Kinglet BBBB BCCC CCCB BBCD D DD BBBB BBBB BBBB
Ruby-cr. Kinglet EE DD CBAA BCD E EDCB BBBB DDDD DEEE
Blue-gray Gnat D CBBB BBBB BBBB BBCC CCCC CCE
Eastern Bluebird BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BCCC CCCC CCBB BBBB BBBB BBBB
Veery E CCCE E D DDDD E
Gray-cheeked Thrus D CCCE DCCC CC
Swainson’s Thrush CB BAAB D ED BAAA BCD
Hermit Thrush DDDD DDDD DDDC CCBB CD ED CCCC DDDD DDDD
Wood Thrush EBA AAAA AAAA AABB BBBB BBBB CD
American Robin AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Gray Catbird DCB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBCD EEEE EE
N. Mockingbird BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB
Brown Thrasher EEEE EEEE DDDC BAAA BBBB BBBB BBBC CCCC BBBB CCDD EEEE EEEE
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
European Starling AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
American Pipit DDDD DDEE EE D DCCC CCDD EEE
Cedar Waxwing CCDD DDDD DDDD DDDD CBBB BBBB BCCC CCCB BBBB BBBB BBBB BBCC
Blue-winged Warb. EBB BBBB CCCC DDDD DDCC CCE
Golden-winged Warb D DDDE EE EC CDDD
Tennessee Warbler DB AAAD DC AAAA BBBD
Orange-crowned War DD DD DDD DDDE
Nashville Warbler CB ABC D BBBB BCD
Northern Parula CC CCDD DDDD DDDD DDDD DCCD D
Yellow Warbler EBA AAAA BBBC CCCD DEEE EE
Chestnut-sided War C BBBD DDB BBBB C
Magnolia Warbler D CBBC CB AAAA BB
Cape May Warbler C BBCE DCCC DD
Black-th. Blue War D CCD E DDDC CDD
Yellow-rumped Warb CCCC CCCC CCCC CBAA AABE DDCB AAAA BBBC CCCC
Black-th. Green Wa EDBA AABD EC BAAA BBCD
Blackburnian Warb. DC BBBD CC BBBB CD
Yellow-throated Wa DCBB BBBB BBCC CCCD DDDD CCDD E
Pine Warbler DC CCCC CDDD EEEE DDDD DD
Prairie Warbler ECC CCCC CCCC CDDE EEEE DDDD
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Palm Warbler EBB BBCD D CCBB BBCC
Bay-breasted Warb. D CBBD DB BAAA BCD
Blackpoll Warbler D CBBD D CCBB DD
Cerulean Warbler ECB BBBB BBBB BDDD DDDD DE
Black-and-white Wa EDCB BBCD EEEE DDDD DCCB BBBB BCEE
American Redstart ED CBBC CCDD EEEE EECB AAAB CDD
Prothonotary Warb. EDC CCCB BBBB CCDD DDDE E
Worm-eating Warb. DD DDDD DDDD EEEE EDDD D
Ovenbird ECB BABC CCCC DDDD DDDD BBBB BCE
Northern Waterthru DC CCDD E DDDD E
Louisiana Waterthr DD BBBB CCCC CCCC CCCD EEEE
Kentucky Warbler DC BBBB BBBB BCCC CCDD DEE
Connecticut Warb. EEE EEE E
Mourning Warbler DCCD E E EEEE
Com. Yellowthroat BB AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBDD EEEE EEE
Hooded Warbler CB BBBC CCCC CDDD DDDD DDD
Wilson’s Warbler E DCCD DC CCCC DD
Canada Warbler DCCC E DC CCCD D
Yel.-breasted Chat ED CBBB BBBB BBCD DDDD DDD
Summer Tanager EC BBBB BBBC CCCC CCCC CCCC
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Scarlet Tanager CB AAAB BBBB BBBC CCCC BBBB CDD
Eastern Towhee BBBB BBBB BBBA AAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB BAAA BBBB BBBB
Am. Tree Sparrow BBBB BBBB CCDD DDD EE DCBB BBBB
Chipping Sparrow DDC BBBB BBBB BBBB BBCC CCCC CCCC CCCC DDDE EEE
Field Sparrow CCCC CCCC CBBB BAAA AAAA AAAA ABBB BBBB BBBB BBBB CCCC CCCC
Vesper Sparrow DC CDDE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE DDDD DD
Savannah Sparrow EEEE EEEE EDDD CCCC CCDD DDDD EEEE EEEE EDDD CCCC DDEE EEEE
Grasshopper Spar. ED DDDD DDDD DDDD DDEE EEEE E
Henslow’s Sparrow EE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEE
Nelson’s Sharp-tai E EEEE E
Fox Sparrow DDDD DDDD CCCC CDD DDDD DDDD DDDD
Song Sparrow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Lincoln’s Sparrow E DDDE EDC CCCD
Swamp Sparrow BCCC CCCC CCCC CBBB CCE DDD CBBB BBBB BBBB
White-throated Sp. AAAA AAAA AAAA AAAA ABCD E EDB BAAA AAAA AAAA
White-crowned Spar CCCC CCDD DDDC CCCC BBCE D DBBB BCCC CCCC
Dark-eyed Junco AAAA AAAB BBBB BBCD DD D DBBA AAAA AAAA
Lapland Longspur EEEE EEEE EEEE E E EEEE EEEE
Snow Bunting EEEE EEE EEEE EEEE
Northern Cardinal AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rose-breasted Gros DB BBBB CCCC DDDD DDDD CBBB BDE
Blue Grosbeak E EDDD DDDD DDDD DDDD DEE
Indigo Bunting DB AAAA AAAA AAAA AABB BBBB BBD
Dickcissel EDDD DDDD DDDD EEEE EEEE E
Bobolink E CCDD DDDD DDDD DDDD DDDD DD
Red-winged Blackbi DDDD CCBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBBB BBCC
Eastern Meadowlark DDDD DDCB BBBB BBBB BBBB BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCDD DDDD
Rusty Blackbird DDDD DDDD CCCC CCCD DE DDCC CCCD DDCC
Brewer’s Blackbird EEEE EEEE EEEE EEE EEE EEEE
Common Grackle DDDD DDBB AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA BBCC CCCC
Brown-headed Cowbi CDDD DDDC BBBA AAAA AAAA AAAA AACC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC
Orchard Oriole CB BBBB BBBB CCCD DDDE
Baltimore Oriole DB AAAA AABB BBBB BBBB BCD
Purple Finch DDDD DDDD DDDD DDDD DE E EDDD DDDD DDDD
House Finch AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Red Crossbill EEEE EEEE EEEE E EE EEEE
White-winged Cross EEEE EEEE EEEE EE EEEE
Common Redpoll EEEE EEEE E EEE EEEE
Pine Siskin DDDD DDDD DDDD DDDD DDDE EEEE EEED DDDD DDDD
American Goldfinch AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA
Species Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Evening Grosbeak EEEE EEEE EEEE EEEE E EE EEEE EEEE
House Sparrow AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA